Zostava Terra

Doska: 1300x500mm, ABS 2 mm, hrúbka 18 mm

1300x500mm, oblé rohy s naražacou páskou

Konštrukcia pevná: oval 40×20

Konštrukcia s reguláciu výšky 3-7 : oval 40×20 a 35×15 mm

Popis

Doska: 1300x500mm, ABS 2 mm, hrúbka 18 mm-PCV

1300x500mm, oblé rohy s narážacou páskou-profil T

Konštrukcia pevná: oval 40x20

Konštrukcia s reguláciu výšky 3-7 : oval 40x20 a 35x15 mm

Farby dosiek:

Hrana:

Farba konštrukcií: